Rotterdam Logistics Park

Logistik

Volledig nieuw, duurzaam en strategisch gelegen: Rotterdam Logistics Park (RLP) biedt tal van voordelen. Als onderdeel van de Rotterdamse haven is RLP een ideale vestigingsplaats voor productie- en distributiebedrijven in de regio Rijnmond.

Doordat RLP duurzaam gebouwd wordt zijn de operationele kosten lager. Het park is bijvoorbeeld energie positief door de inzet van zonnepanelen, die de huurder eventueel kan leasen. En dankzij de toepassing van Design-for-reuse is de restwaarde van het pand hoger waardoor de operationele kosten verlaagd kunnen worden. Flexibiliteit is een sleutelwoord bij Rotterdam Logistics Park. De units van RLP zijn, geheel naar uw wensen, flexibel in te delen. Maar dat geldt ook voor de huurperiode er valt met ons te praten over kortere en langere huurperioden waarbij ook een deel langer kan zijn en een deel korter. Flexibel dus.
In RLP wordt een productieve werkomgeving gecreëerd. Dat betekent: Voldoende daglicht, groen, gezonde materialen en een aangenaam klimaat. Allemaal aspecten die een positieve impact hebben op de werknemers en bijdragen aan een verlaagd ziekteverzuim en een verhoogde productiviteit.
Fundament van toekomstbestendige logistiek
Vanaf het allereerste ontwerp van RLP is rekening gehouden met toekomstige regelgeving. In snel tempo voert de Europese Unie regels in met betrekking tot duurzaamheid en energie-efficiency. Regels die bovendien steeds vaker verder aangescherpt worden. RLP speelt, met name rondom CO₂ en energie, nu al in op die regelgeving. Naar verwachting zal het park na voltooiing maar liefst 40% energie overhouden bij volledige piekbelasting. Verschillende duurzame innovaties zoals CO₂ zuiverende bestrating en beplanting zorgen voor geluidsdemping, windwering en versterking van de biodiversiteit.
Het park wordt op ecologisch verantwoorde wijze ontwikkeld volgens de Circulaire Cradle to Cradle-filosofie. Er wordt gebruik gemaakt van niet-schadelijke en Cradle to Cradle gecertificeerde materialen en de gebouwen zijn Designed for Re-use waardoor de bouwmaterialen aan het einde van hun levenscyclus kunnen terugkeren in de biologische en technologische kringlopen.
Spezifikationen
Kunde:DNG RLP Sarl
Ort:Kickersbloem 3, Hellevoetsluis
Project:100.000 m² verdeeld over 5 panden.
Status:Gebouw B en C opgeleverd en verhuurd.
Architekten:Quadrant4
Aannemer:Heembouw

Sustainable Development Goals

Rotterdam Logistics Park wordt opgezet volgens de principes van Next Generation Logistics. Dit concept berust op drie pijlers:
Circulair ontwerp
Door hergebruik van materialen en de inzet van duurzame energiebronnen hebben de gebouwen geen negatieve impact.
Mensgericht ontwerp
Ergonomische aspecten en een gezond binnenklimaat staan centraal. Er is veel aandacht voor onder meer natuurlijk daglicht en groenvoorzieningen.
Intelligente technologie
Nieuwe technologieën helpen om productieprocessen te optimaliseren en exploitatiekosten te minimaliseren.