Delta Development gaat actief aan de slag met de CO₂-Prestatieladder

"Vooral met zonnepanelen en het vervangen van een aantal auto’s uit ons wagenpark willen we in eind 2027 een CO₂ reductie gerealiseerd hebben van 32% ten opzichte van 2022"

Delta Development vindt dat wij de mens en de planeet niet de hoge prijs moeten betalen voor de gangbare, traditionele commerciële manier van vastgoedontwikkeling. Meer dan 20 jaar geleden omarmden we circulaire principes en sindsdien maken we mooie, functionele, circulaire en duurzame kantoor- en woonruimte en logistiek. We zijn actief in Nederland en Duitsland vanuit onze kantoren in Hoofddorp en Düsseldorf.

Coert Zachariasse:

“We merkten bij onze initiële audit voor de prestatieladder dat we al behoorlijk ver zijn met onze maatregelen en met ons gedrag. Dat heeft natuurlijk te maken met onze vroege implementatie van de circulaire Cradle to Cradle methode. Toch zijn wij ervan overtuigd dat dit duurzaamheidsinstrument ons verder gaat helpen om nog bewuster te worden en ons verbruik verder terug te dringen”

Delta wil in 2030 een klimaat neutrale organisatie zijn. Het is dan ook logisch dat we de CO₂-prestatieladder gebruiken om onze verdere reductie te evalueren en plannen. Ons referentiejaar is 2022. In dat jaar hadden wij een emissie van 54 ton CO₂ in scope 1 en 2 plus business travel. Ongeveer een derde van deze uitstoot komt voort uit het elektriciteitsverbruik van onze kantoren terwijl nog eens 30% voortkomt uit het elektriciteitsverbruik ten behoeve van ons wagenpark.

Hoe willen wij ons verbruik terugbrengen en met welke stappen

We willen toewerken naar CO₂ neutraal in 2030 in de volgende stappen:

2023

2024

2025

2026

2027

0%

8%

16%

24%

32%

Verder verduurzamen van ons wagenpark

Het wagenpark van Delta bestond in 2022 uit 11 auto’s, 6 in Nederland en 5 in Duitsland. 6 van deze auto’s zijn volledig elektrisch, er zijn er 2 hybride en de overige 3 rijden nog op fossiele brandstof. In Nederland worden op korte termijn twee ‘fossiele’ auto’s vervangen door elektrische modellen.

Verder terugdringen elektriciteitsverbruik vastgoed

Het elektriciteitsgebruik op ons hoofdkantoor in Hoofddorp is relatief hoog omdat dat pand gas loos is. Het kantoor heeft energielabel A+. De daar reeds geplaatste zonnepanelen zijn in gebruik genomen. Op het verbruik in Duitsland hebben we zoals gezegd weinig invloed. Het kantoor daar heeft (volgens een andere, Duitse beoordelingsmethode het energielabel B of C). Door de ingebruikname van de zonnepanelen kunnen we in Amsterdam het verbruik terugbrengen tot 0% waarmee het totale elektriciteitsverbruik met 79% zal dalen waardoor een besparing van 52% op de totale CO₂-uitstoot gerealiseerd wordt.
In beide kantoren onderzoeken wij of we het energie label kunnen verbeteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intentie

Wij hebben bewust ambitieuze reductiedoelstellingen gesteld maar ook doelstellingen die in deze eerste fase haalbaar zijn. We zien onszelf op dit moment als middenmoter/subtopper maar het is natuurlijk de bedoeling om op te klimmen naar de groep bedrijven die in de top staat voor wat betreft reductiedoelstellingen en reductie resultaten.